Menu
Your Cart

PRACTICAL TRAINING AND SKILLS ASSESSMENT IN THE SPECIFIC CATEGORY PDRA-S01 and S02

PRACTICAL TRAINING AND SKILLS ASSESSMENT IN THE SPECIFIC CATEGORY PDRA-S01 and S02
Tags: DJIPRPDRA-S0102 ,
PRACTICAL TRAINING AND SKILLS ASSESSMENT IN THE SPECIFIC CATEGORY PDRA-S01 and S02
 • Stock: 5+
 • Code: DJIPRPDRA-S0102
790.00€

Kursa mērķis ir tālvadības pilotiem iegūt praktisko prasmju akreditāciju Iepriekš definēto risku novērtējuma PDRA-S01 un PDRA-S02 scenārijiem. Akreditāciju izsniedz Civilās aviācijas aģentūras Atzītā struktūra SIA IGJJ.

Kursa saturs:

1. DAĻA. Specifiskās kategorijas teorētiskā nodarbība.

Iekļautās tēmas: 

 • Specifiskās kategorijas tvērums;
 • Specifikas kategorijas atļauju veidi (PDRA, SORA);
 • Zemes riski, gaisa riski, risku mazināšana;
 • Gaisa telpas iedalījums;
 • Kontrolētā lidojumu telpa un tās aprēķins;
 • Lidojumu novērotāja darbs;
 • Ārkārtas un avārijas procedūras;
 • Specifiskās teorijas eksāmens;
 • Atļaujas PDRA S01 un S02;
 • Ekspluatācijas rokasgrāmata;
 • Pilota kontrolkartes lidojumam.

2. DAĻA. Tālvadības pilotu praktiskā apmācība un prasmju novērtēšana operācijām PDRA-S01 un PDRA-S02*.

Iekļautās tēmas: 

 • Pirmslidojuma procedūras I. Plānošana;
 • Pirmslidojuma procedūras II. BPL sagatavošana;
 • Lidojuma procedūras I. Rokas vadība;
 • Lidojumu procedūras II. Rīcība ārkārtas un avārijas situācijās;
 • Lidojumu procedūras III. Ārkārtas reaģēšanas plāns.
 • Pēclidojuma procedūras.Automātiskā lidojuma plānošana.
 • Darbs ar novērotāju.

*Praktisko prasmju apguves bloka programma atbilst REGULAS (ES) 2019/947 (2019. gada 24. maijs) “Par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām” 1. papildinājuma “Par standarta scenārijiem, kas pamato deklarācijuA pielikumam “Tālvadības pilota teorētisko zināšanu un prasmju eksāmens STS-01 vajadzībām” (1. tabula. Tēmas un jomas, kas aptveramas praktiskajā apmācībā un prasmju novērtēšanā) un A Pielikumam “Tālvadības pilota teorētiskās zināšanas un prasmes STS-02 vajadzībām” (1. tabula. Papildu tēmas un jomas, kas aptveramas praktiskajā apmācībā un prasmju novērtēšanā STS-02 vajadzībām).